Loading...

Produkowane przez nas kanały i kształtki wentylacyjne o przekroju prostokątnym uzyskały Krajową Ocenę Techniczną dla klas szczelności A, B oraz C.

Krajowa Ocena Techniczna potwierdza pozytywne wyniki badań laboratoryjnych w zakresie szczelności (klasa A, B oraz C), wytrzymałości oraz jakości powłoki cynkowej kanałów i kształtek wentylacyjnych.

Kanały i kształtki wentylacyjne AJR są znakowane znakiem budowlanym „B” i są dopuszczone do montażu dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i przemysłowej.